Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trer i kraft 1. januar 2009. Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, og å sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne. Loven pålegger arbeidsgiver å tilrettelegge arbeidsplassene og arbeidsoppgavene slik at en arbeidsstaker eller en arbeidssøker med nedsatt funksjonsevne kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med andre.

Lovteksten finner du her

Ønsker du mer informasjon om denne loven, og hvilke følger det får for din bedrift, ta kontakt med

Iselin Bauer Seeberg
advokat, fagsjef MBLs juridiske avdeling

 
Mobil: 95 21 85 69

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no