Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Fortsatt annonsevekst på internett

Internett trosser nedgangstidene i annonsemarkedet. I september økte internettannonseringen med 2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. For merkevareannonseringen var veksten på 3 prosent. Dagbladet.no har aldri hatt høyere annonseomsetning enn i september 08.

Etter årets første ni måneder er det omsatt merkevareannonser for like i overkant av en milliard kroner, noe som innebærer en økning på 9 prosent sammenlignet med de ni første månedene i 2007.

- Å øke annonseomsetningen i slike trange tider vi har nå om dagen, er utrolig bra. Dette viser at internett er en stabil mediekanal som når ut til massene på en unik måte, sier Geir Engen, fagsjef for digitale medier i MBL.

All time high hos Dagbladet.no

  -Dagbladet.no har aldri hatt høyere annonseomsetning enn september i år, sier adm. dir i DB Medialab, Stephan Granhaug.
- Det vi spesielt har lyktes med den senere tiden er kampanjer for store merkevareannonsører og det nye L-formatet vårt, kombinert med at vi har hatt en god trafikkutvikling., sier Granhaug

Innenfor rubrikkmarkedet var det en vekst på 22 prosent for bil/motor, mens det var en nedgang på 15 prosent for eiendom. Totalt økte omsetningen av rubrikkannonser med 1,1 prosent i september, til 46 millioner kroner. Etter årets første ni måneder var veksten for rubrikk på 14 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Se statistikken her

___________________________________________________________________

Merk:
INMA/MBL-Nettforum estimerer at de innsamlede tallene for merkevareannonsering på Internett representerer ca. 90 prosent av totalomsetningen.
Det er viktig å understreke at tallene fra INMA/MBL-Nettforum er nettotall, det vil si faktisk utfakturerte beløp etter fratrekk av rabatter, men før byråprovisjon.
For ytterligere informasjon, kontakt:
- Geir Engen, fagsjef MBL/NettForum, tlf 951 99 067, epost:ge@mediebedriftene.no
- Børge Sandengen, daglig leder i INMA, tlf: 924 24 888, e-post: borge@inma.no

 

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no