Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Vikarer må nå være registrert

Fra og med 1. mars 2009 blir det forbud mot å bruke arbeidstakere fra vikarbyrå som ikke er registrert hos Arbeidstilsynet. Ulovlig innleie kan medføre bøter.

Forskrift om ny obligatorisk melde- og registreringsordning for vikarbyrå/bemanningsforetak som leier ut arbeidskraft i Norge trådte i kraft 1. januar 2009. Alle vikarbyråer er fra 1. mars i år forpliktet til å være innmeldt i det offentlige registeret. Fra denne dato vil et offentlig register over lovlig registrerte bemanningsforetak være å finne på www.arbeidstilsynet.no , og fra samme dato blir det forbudt å bruke bemanningsforetak som ikke er registrert. Ettersom forskriften dermed også retter seg mot de firmaene som leier inn vikarer, berører den alle MBLs medlemsbedrifter.

 
Konsekvensen av ulovlig innleie (innleie av vikarer som ikke er registrert), er at Arbeidstilsynet kan ilegge bøter. Overtredelse av forbudet kan også medføre pålegg og/eller stansing. I følge arbeidsmiljøloven kan dessuten konsekvensen av ulovlig innleie bli at vikaren kan kreve fast ansettelse hos bedriften som leier inn vedkommende.
 
Ordningen er et tiltak i arbeidet for å fremme seriøs utleievirksomhet.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no