Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Aldersgrense på 70 år opprettholdes

Regjeringen har foreslått at arbeidsmiljølovens aldersgrense på 70 opprettholdes inntil videre. Dette innebærer at arbeidsgiver kan bringe arbeidsforholdet til opphør uten krav til saklig grunn når arbeidstaker fyller 70 år. En vesentlig endring ved regjeringens forslag er imidlertid at fratreden heretter krever forhåndsvarsling.

Arbeidsgiver må nå varsle minst 6 måneder før fratreden. For arbeidstaker foreslås en varslingsplikt på en måned.

Det er fortsatt uklart i hvilken utstrekning det er adgang til å opprettholde virksomhetsfastsatte aldersgrenser under 70 år.
 

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no