Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Ny medieeierskapslov: Viktig med enkel og forutsigbar medieeierskapslov

Medieeierskapsloven har som formål å fremme ytringsfriheten, de reelle ytringsmuligheter og et allsidig medietilbud. MBL er enig med Kulturdepartementet i at formålet i medieeierskapsloven er viktig, og det er åpenbart at dagens lov er utdatert.

 

-Kulturdepartementets forslag viser hvor vanskelig det er å regulere dagens mediemarked. Store deler av lovens reelle innhold vil ha form av forskrift, noe som er prinsipielt betenkelig med tanke på medienes rolle, sier MBLs styreleder Are Stokstad.

Vi trenger en enkel og forutsigbar lov som avspeiler medievirkeligheten. Det er viktig at loven ikke blir innovasjonshindrende.

MBL mener det er positivt at departementet har en åpen tilnærming til en rekke vanskelige spørsmål.

-Vi opplever at departementet er genuint opptatt av å få gode vurderinger og synspunkter fra bransjen, og at disse vil tillegges vekt i den videre saksgangen, sier Stokstad.

MBL er glad for at departementet legger frem forslaget nå, slik at det blir god fremdrift i behandlingen. 

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no