Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Til kamp mot filmsatsparagrafen

Torsdag møttes lederne i de største MBL-avisene for å diskutere satsmonopolet. Den omdiskuterte filmsatsparagrafen er til et evig besvær for en rasjonell avisproduksjon. Nå vil medielederne forsøke å finne ut av hvilke løsninger som finnes, sett i lys av den vanskelige økonomiske situasjonen.

- Et av spørsmålene man kan stille seg er jo om avisene utnytter teknikken fullt ut i sine nåværende produksjonssystemer, sier advokat Tore Cappelen i MBL. Han har grafisk område som sitt ansvarsområde. Nå ønsker han, sammen med adm. direktør Arvid Sand å få i gang en diskusjon for å diskutere problemstillinger og utfordringer knyttet til satsmonopolet, etter oppfordring fra medlemmer i MBL.

- Det er flere veier å gå, mener Cappelen. Satsmonopolet kan prøves rettslig. Det kan endres via forhandlinger, eller at man kan få det fjernet ved hovedforhandlingene i 2010. Man kan også sammen, se hvorvidt teknikken utnyttes så langt det er lovlig innenfor overenskomsten rammen, sier Cappelen.

Innenfor det kompliserte regelverket, som ikke minst koster bedriftene dyrt, må også den grafisk siden finne seg i at teknikken utvikles, og at arbeidsområder dermed blir overflødige. Det er innenfor dette forslaget Cappelen mener bransjen bør stille i spørsmålet om hvorvidt teknikken er godt nok utnyttet.

Møtet er det første for å se om hvilke tiltak som kan settes i verk videre.

Filmsatsparagrafen har vært et kontinuerlig stridsspørsmål og en vanskelig nøtt for arbeidsgiverne helt siden 1978.

Dette er filmsatsparagrafen:

En dom i Arbeidsretten i februar 1978 slo fast at typografene hadde eneretten til å betjene de daværende, nye skjermterminalene. Den er nå kjent som filmsatsparagrafen (§ 26 i tariffavtalen). I takt med den teknologiske utviklingen har dommen medført flere tiår med dobbeltarbeid i avisredaksjonene, og har påført hver og en bedrift mange kostnader. Bedriftene har måttet kjøpe seg dyre dispensasjoner fra motparten, Norsk Grafisk Forbund (nå Fellesforbundet) og i fullt monn ikke hatt muligheter til å delta i den teknologiske utviklingen, på samme måte som aviser i andre land.

 

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no