Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Satsmonopolet: Utvalg nedsatt – arbeidet trappes opp

Det er ikke første gang arbeidsgiverne har satt ned et utvalg for å se på satsmonopolet i avisene, men det er første gang man nå har så stor tro på at det nå må være mulig å få til endringer.

På et møte i MBL den 14.mai møttes representanter fra åtte avishus for å diskutere problemkomplekset. Et utvalg bestående av Torry Pedersen, VG, Anne Aasheim, Dagbladet, Hans Abrahamsen, Stavanger Aftenblad, samt Arvid Sand og Tore Cappelen fra MBL skal gå i gang med et utredningsarbeid. Gruppens mandat blir å kartlegge problemområde, utrede alternative måter å angripe satsmonopolet på for så og utarbeide en rapport som igjen skal legges til grunn for en videre strategi. - Saken ble diskutert på MBLs hovedstyre 27.mai, der det var stor enighet om å gå tungt inn i arbeidet, og at hovedstyret tar ansvaret for den strategien som legges opp etter at gruppen har gjort seg ferdig med sitt arbeid, opplyser MBLs adm. direktør, Arvid Sand.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no