Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Større og mer flermedial

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er blitt større, sterkere - og mer flermedial når magasiner- og ukepresse nå er kommet inn som en egen gruppering. - Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen. Å få denne delen av mediebransjen inn i MBL er noe vi har ønsket lenge. Vi har mange saker å enes om, og sammen vil vi definitivt stå sterkere inn i mediefremtiden, sier adm. direktør Arvid Sand.

Fullverdige medlemmer En stor del av ukepressen har vært tilsluttet MBL i flere år allerede, men til nå bare på tariffsiden. At den kulørte delen av bransjen samlet har valgt å gå inn som fullverdige medlemmer er et viktig steg videre for det som er MBLs hovedmål; å være den største og foretrukne medieorganisasjonen i Norge.

– Det å snakke med en stemme utad vil blant annet gi oss sterkere muskler i forhold til myndighetene. Vi ser dessuten at saker som berører offentlige myndigheter stadig blir mer kompliserte og vanskelig å overskue. At vi da står sammen og har god ekspertise gjør at vi i utgiverrollen oppfattes som sterke ute hos politikerne, sier Arvid Sand. Han kan love at den nye grupperingen i MBL vil bli tatt godt vare på, og at MBL vil være lydhør overfor sine nye medlemmer.

Langsiktig målsetting Det var på et ekstraordinært årsmøte i Magasin- og Ukepresseforeningen den 8.juni at foreningen valgte å legge ned og gå inn i MBL.

Ifølge en pressemelding som ble sendt ut, uttalte styreleder Liv Brynhildsvoll, som også sitter i MBLs hovedstyre, blant annet at man nå oppnår en langsiktig målsetting om å samle flere mediekanalers interesser i én organisasjon, samtidig som ukepressens aktiviteter på ulike plattformer ivaretas på ett sted.

 

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no