Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Nye målinger fra 1. januar 2010

MBL/NettForum har valgt TNS Gallup som leverandør av de fremtidige nettmålingene. De nye målingene skal starte 1. januar 2010

På informasjonsmøte 27. august informerte TNSGallup om leveransen i det nye måleregimet.
Presentasjon finner du her 

Her er noen av de viktigste nyhetene i de nye målingene:

TNS Metrix erstattes av Scores
TNS Gallup vil bytte ut TNS Metrix, som er det systemet som brukes pr i dag. Erstatningen er et tysk målesystem som heter Scores. I anbudsprosessen har prosjektgruppen som har jobbet med de nye målingene fått flere demonstrasjoner av Scores. Inntrykket er at TNS Metrix blir erstattet av et system som gir mye mer informasjon enn TNS Metrix. For det enkelte nettsted tilbyr Scores langt flere muligheter for detaljert informasjon om aktiviteten på nettstedet, noe som medfører at Scores er et verktøy som for en del nettsteder vil være et godt alternativ til et fullverdig webanalyse-verktøy.

Norsk Internett-panel
Den største nyheten i forbindelse med målingene fra 2010 er etableringen av et internett-panel. Fra 1. januar skal panelet være på 3 000 respondenter, fra 1. februar skal det økes til 4 000 og fra 1. april skal det utvides med ytterligere 1000 respondenter, slik at det totalt blir på 5 000.

På grunn av panelets størrelse vil ikke alle nettsteder ikke inngå i datagrunnlaget som rapporteres fra panelet.  I løpet av høsten vil vi sende ut en oversikt over hvilke nettsteder vi forventer vil få valide data far panelet.

Data fra panelet vil bli rapportert i Infosys. Infosys er et profesjonelt verktøy som bla. brukes til rapportering av TV-data.

Mobil
Mobilmålingene vil bli videreført som i dag, og til samme prisnivå. Evt endringer eller utvidelser må diskuteres og avtales med TNS Gallup i løpet av høsten. Dersom det er nettsteder som ønsker å bli med på mobilmålingene kan Geir E Engen (ge@mediebedriftene.no)

Streaming
For første gang skal vi også få en felles valuta for måling av levende bilder via nett. Også stream skal måles via Scores.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no