Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Tariffoppgjøret og bedriften

NHO har oppdatert heftet som blant annet tar opp spørsmål knyttet til tariffoppgjør. Heftet gir en kort innføring i tariffavtaler og tariffoppgjørets faser. Det tar også opp problemstillinger knyttet til bedriften i konflikt, f eks hvem som kan arbeide under en streik og hvilke konsekvenser en arbeidskonflikt har for utbetaling av lønn mv. Man kan også lese om permittering av arbeidstakere i forbindelse med en konflikt.

Heftet gir en nyttig innføring i tariffrettslige spørsmål, og vi oppfordrer alle våre bedrifter som er bundet av tariffavtale til å lese heftet.

Lenke til heftet:

 

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no