Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Delta i debatten om MBLs nye mediepolitikk

I disse dager sendes rapporten fra MBLs mediepolitiske utvalg ”Helt i sin tid – en mediepolitikk for morgendagen” ut til alle medlemsbedriftene. Nå håper styreleder Ivar Rusdal at medlemmene vil finne tid til å sette seg inn i dokumentet som skal opp i sin fulle bredde på årsmøtet 9. september. – Det viktigste dokumentet vi har lagt frem på lang tid, understreker Rusdal.

Styreleder Ivar Rusdal oppfordrer medlemmene til å ta del i diskusjonen.

 Nå ser han frem til en engasjert og interessant debatt på årsmøtet, og håper at et flertall av medlemmene vil gi uttrykk for sin mening. Styreleder Rusdal er fornøyd med, at bortsett fra på et eksakt punkt, har det bredt sammensatte utvalget sendt fra seg en rapport der man er enige i alle vurderinger.

Felles syn – Det inngir et klart felles syn på å opprettholde momsfritaket på aviser, samt en lavmoms på kjøp av nye elektroniske produkter og innholdstjenester i alle. Det er imidlertid noe som gjenstår, og det er spørsmålet om ukepressens mangeårige arbeid for momsfritak, opplyser Rusdal. Dette er det eneste punktet der utvalget har delt seg i et flertall og et mindretall.

Utvalget er samstemt i at produksjonsstøtten må opprettholdes på minst det samme nivå, men på prinsipper som vil tilgodese innovasjon og omstilling. Utvalget presiserer også i sitt forslag til innstilling at statens virkemidler må utvides for at de mediepolitiske målene skal oppnås.

Krever ny lov for NRK  I rapporten har MBLs utvalg vurdert den totale statlige mediestøtten, også den lisensfinansierte. – Da ser man at det beløpet som deles ut til norske medier i dag, er en tredjedel av det som lisensfinansierte NRK får. Det bør definitivt legges noen føringer i forhold til lisensen, sier Rusdal. Et av forslagene til utvalget er at det må innføres ny lovgivning for NRK som lisensfinansiert allmennkringkaster.

Det er et stort og omfattende arbeid utvalgets medlemmer legger frem. Som dokumentasjon legges det også frem en økonomisk konsekvensanalyse for aviser de neste fem år. Denne rapporten er utarbeidet av Wilberg Management AS. En egen utredning om EU-retten og de mediepolitiske virkemidlene i EU er utarbeidet av Advokatfirmaet Thommessen. TNS Gallup har utarbeidet en oppdatering av Kanalvalgsundersøkelsen.

Både rapporten ” Helt i sin tid” og den økonomiske konsekvensanalysen sendes ut til alle medlemmene. Så skal dokumentet opp i sin fulle bredde på årsmøtet, og målet er å vedta et mediepolitisk manifest for MBL.

 

Utvalgets medlemmer Disse har utformet forslaget til ny mediepolitikk for MBL: Stig Finslo, konserndirektør i Edda Media, Thor Gjermund Eriksen, konserndirektør i A-pressen, Torry Pedersen, adm. direktør i VG, Mari Velsand, sjefredaktør i Nationen og Ellen Arnstad, forlagsredaktør i Aller Media. Bjørn Wisted, fra MBLs administrasjon, har vært utvalgets sekretær.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no