Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Nyheter fra Mediebedriftenes Landsforening

MBL med full enighet rundt momsspørsmål

Publisert: 19.08.10 kl. 12:00

Politikk Hovedstyret i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) sier ja til en lavmomsordning for ukepressen, og ukepressen stiller seg bak nullmomssats for aviser. Man ønsker lavmoms for kjøp av elektroniske redaksjonelle produkter og innholdstjenester fra alle medier og vil opprettholde dagens nullmomssats for aviser.
Les mer )

MBL: Ny mediepolitikk i emning

Publisert: 27.05.10 kl. 10:38

Politikk Hva skal Mediebedriftenes Landsforening (MBL) mene om mediepolitikken de kommende årene? Det er et stort og viktig spørsmål medlemmene skal ta stilling til på årsmøtet 9. september. Før den tid er det lagt mye arbeid i å utforme det forslaget som skal legges frem. I disse dager legger det nedsatte Finsloutvalget siste hånd på sin innstilling.
Les mer )

Delta i debatten om MBLs nye mediepolitikk

Publisert: 24.06.10 kl. 13:37

Politikk I disse dager sendes rapporten fra MBLs mediepolitiske utvalg ”Helt i sin tid – en mediepolitikk for morgendagen” ut til alle medlemsbedriftene. Nå håper styreleder Ivar Rusdal at medlemmene vil finne tid til å sette seg inn i dokumentet som skal opp i sin fulle bredde på årsmøtet 9. september. – Det viktigste dokumentet vi har lagt frem på lang tid, understreker Rusdal.
Les mer )

Ukraina: Avishus utsatt for konstant politimobbing -WAN-IFRA protesterer

Publisert: 22.04.10 kl. 16:01

Politikk Den ukrainske avisen Express har i den siste tiden skrevet om korrupsjon blant lokale politikere og innen det statlige trafikkpolitiet. Det har også vært kritiske artikler til måten statsadvokatens kontor blir pusset opp, samtidig som skoler lider under dårlig vedlikehold. Avisoppslagene har medført trusler, branntilløp, vold og skyting for de ansatte i Express.
Les mer )

Høy aktivitet i mediepolitisk utvalg

Publisert: 15.04.10 kl. 13:27

Politikk Det arbeides på høygir i MBLs mediepolitiske utvalg. Utvalget skal være ferdig med sin rapport 1. mai. – Vi begynner å nærme oss en konklusjon, og medlemmene i utvalget begynner å få et felles virkelighetsbilde forteller utvalgets sekretær, Bjørn Wisted, fagsjef for næringspolitikk i MBL.
Les mer )

Åpne TV-nett i et demokratisk perspektiv

Publisert: 10.09.09 kl. 00:00

Politikk Thor Gjermund Eriksen, konserndirektør i A-pressen, er MBLs representant i arbeidsgruppen som skal utrede økt valgfrihet og mangfold for TV-seerne. Gruppen er nedsatt av Kultur - og kirkedepartementet, en svært bred og sammensatt gruppe. Utvalget skal avgi sin innstilling innen 1. mai 2010.
Les mer )

MBL vil ha møte med Giske

Publisert: 20.05.09 kl. 00:00

Politikk Det ble ingen midler fra revidert nasjonalbudsjett til mediebransjen. Derfor har Mediebedriftenes Landsforening (MBL) sendt et brev til statsråd Trond Giske og bedt om et møte, der man ønsker å drøfte utradisjonelle virkemidler for avisene.
Les mer )

- Giske er ute på ville veier

Publisert: 12.05.09 kl. 00:00

Politikk Mediebedriftenes Landsforening (MBL) stiller seg sterkt undrende til Kulturdepartementets avtale med Frikanalen om å sende politisk reklame på nasjonalt og regionalt nivå, for såkalt ”å sikre” ytringsfriheten for mindre politiske partier. Og at dette skjer samtidig som de kommersielle kanalene sliter økonomisk og ikke får tillatelse til å sende politisk reklame.
Les mer )

Kvalitet er intet kriterium

Publisert: 26.03.09 kl. 13:00

Politikk Når pressestøtte skal vurderes, bør ikke kvalitet være et kriterium, ei heller andre subjektive kriterier. Det mener MBL, som tidligere i år skrev til Norsk kulturråd i forbindelse med opprettelsen av et utvalg som skulle avgi innstilling til fordeling av pressestøtte til periodiske publikasjoner.
Les mer )
Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no